Во најурбаниот дел во центарот на градот, се гради стандено-деловен комплекст по највисоки современи стандарди.

Со локација близу до поранешната “Пастрмка”, инвестиравме во станбено-деловен комплекс, кој со своите архитектонски и конструктивни решенија идеално ќе се вклопи во современите трендови во градежништвото.

Овој станбено-деловен комплекс ќе има вкупно 24 стана и 2 деловни простории (дуќани) со следниве карактеристики на градба:

Овој станбено-деловен комплекс ќе има вкупно 24 стана и 2 деловни простории (дуќани) со следниве карактеристики на градба:

– Материјали за изградба

Градба исклучиво од цигла. Бетон испитуван од страна на „Градежен институт“. Одлична внатрешна и надворешна изолација помеѓу становите.

– Демит фасада

– 5 коморни ПВЦ прозорци

– Квалитетен лифт

– Блиндор врати

За секој стан посебно, како и за главниот влез во зградата.

– Квалитетен под

Таркет во собите. Квалитетни керамички плочки во купатилата, кујните и ходниците.

– Комплетно опремено купатило

Санитарија: вц школка, лавабо, туш кабина.

– Греење

Вградена инсталација за индивидуално парно греење на струја, плин, дрва и брикети, во зависност од желбите и потребите на секој станар.

– Поставени ролетни во секој стан